SOCIETY FOR HISTORICAL CONSULTING

Our Members

Chair

 • Ōishi Manabu

Steering Committee

 • Inayama Rei
 • Ogai Masako
 • Ogawa Takashi
 • Kadomatsu Hideki
 • Kamiya Daisuke
 • Koike Shunsuke
 • Sakurada Marie
 • Satō Hiroyuki
 • Suzuki Kazufumi
 • Takemura Makoto
 • Nakano Ryō
 • Nomoto Teiji
 • Hanaoka Keitarō
 • Miura Naoto
 • Mino Yukinori
 • Motegi Kennosuke

Councilor

 • Yamada Akira
 • Ochiai Hiroki
 • Oikawa Shōhei
 • Kawato Takashi
 • Kanai Takashi

Special Committee without honorifics

 • Sugano Takayuki
 • Ichikawa Hiroaki
 • Tsuge Isao
 • Kirino Sakujin
 • Hitotsuyanagi Kunihisa
 • Saruwaka Kiyokata
 • Nakahara Kunio
 • Haraguchi Izumi
 • Shimazu Kimiyasu
 • Taniguchi Tōru
 • Ōta Kōji
 • Kojima Seiji
 • Koide Hideki
 • Kobayashi Chihiro
 • Takatsu Hiroyuki
 • Monatte Koga Kumiko
 • Yamaguchi Norihiro
 • Takahashi Ken